​Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění

Poprvé v historii soutěže byla udělena Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění, jejímiž prvními držiteli se stali manželé Radana a Jiří Waldovi, jednatelé a majitelé společnosti WALD Press, s.r.o. Již od začátku podnikání věděli, že se chtějí věnovat také filantropii. Mají pět dětí a není jim lhostejné, kde a jak žijí a v jaké společnosti. Během let podpořili řadu charitativních projektů v kulturní, zdravotní a sociální oblasti. Za jednu ze svých srdcových záležitostí považují podporu umění. Do dnešního dne věnovali na filantropii přibližně 40 mil. Kč. S širší podporou začali po ničivých povodních na Moravě.

V roce 2002 pak zahájili jeden ze svých klíčových projektů UMĚNÍM KE SVOBODĚ. Projekt byl původně určen pro děti z dětských domovů a byl zaměřený na podporu jejich sociálního cítění a rozvoj jejich kreativity a tvůrčí fantazie. Jejich stěžejním autorským projektem je ORBIS PICTUS PLAY, unikátní mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí. Základem projektu jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra a PLAY inspirované dílem Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Vychází ze známého "škola hrou" a nabízí návštěvníkům přes 60 interaktivních objektů. Výstavy se připravují podle umělecké koncepce renomovaného umělce Petra Nikla ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními umělci. Projekt k dnešnímu dni navštívily v rámci 80 výstav již téměř 3 miliony návštěvníků po celém světě. Aktuální plán sahá až do roku 2023, kdy bude v nizozemském Naardenu prezentována výstava u příležitosti 400. výročí dokončení díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce, který se stal inspirací projektu. Projekt Orbis Pictus PLAY získal řadu ocenění a měl rozsáhlé mediální pokrytí včetně CNN a The New York Times.

Dalším projektem Waldových je časopis SANQUIS. Původně se zaměřoval na téma zdraví a zdravého životního stylu, v současnosti především na umění. Sanquis si rychle vydobyl pověst kvalitního a prestižního časopisu pro milovníky kultury. O elektronickou podobu časopisu, resp. jeho archivaci, pečuje nyní Národní knihovna ČR. Waldovi podporují také SANQUIS JUNIOR, který vytvářejí „mladí novináři“ ve věku od 10 do 18 let.


Hlavní mediální partner soutěže, Česká televize, bude v sedmnáctém ročníku soutěže nově udělovat Cenu České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění.

Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí českého kulturního dění např. hudební festivaly, filmové projekty, divadla, výstavní činnost atp. Podpora kulturního dění není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a podpora kultury není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Hodnotící kritéria

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Nositel myšlenky 

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.

Odvaha 

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita 

Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje. Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.

Výše podpory vyjádřená finančně 

Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.

Společenský přínos projektu 

Význam pro region, místní komunitu.

Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění

Waldovi fbca5a35c7a6611d018a4e10e99ab9bed522709acfbe96bb3081d14a52a638fcRadana a Jiří WaldoviWALD press2016