​Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění

Druhým nositelem Ceny České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění se stal Josef Kouřil, který podporuje kulturní aktivity ve svých rodných Bukovanech na Hodonínsku. Jeho cítění pro rozvoj místní komunity dalo vzniknout první kapli v centru Bukovan či projektu Bukovanský mlýn, inspirovanému větrnými mlýny v Nizozemí. Zasazuje se také o budování pietních míst, čímž vyjadřuje úctu k předchozím generacím a snaží se v lidech vzbudit zájem o kulturní dědictví.

Po revoluci sedl do škodovky a vyrazil do západní Evropy. Toto rozhodnutí Josefu Kouřilovi z Kyjova změnilo celý život. Pracoval jako ekonomický náměstek, ale cítil, že to není ono. V Nizozemsku potkal svého budoucího obchodního partnera a založil s ním firmu Wiky (z počátečních písmen měst Winschoten a Kyjov, kde zakladatelé firmy sídlí) zaměřenou na prodej hraček. Těch dodnes prodali za 8 miliard korun a roční obrat firmy se pohybuje kolem půl miliardy. Dnes již 100% česká firma nabízí hračky pro děti od narození až do 15 let.

V pomyslném pozadí úspěchů Josefa Kouřila stojí jeho žena Zdenka. Vzájemná soudržnost a tvrdá práce doplněná o Josefův skvělý odhad je dovedla do situace, která jim v posledních letech umožňuje investovat do kulturních aktivit, které je naplňují. Patří mezi ně řada významných projektů převážně v oblasti Hodonínska.

Petr Dvořák generální ředitel České televize, Radana Waldová majitelka společnosti Wald press a držitelka titulu Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění 2016, Josef Kouřil, majitel společnosti WIKY spol. s r.o. a držitel titulu Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění 2017

Když bylo Josefovi sedm let, posteskl si své babičce, že se mu na nedělní mši nechce chodit pěšky až do Kyjova. Ta mu tehdy odvětila, že by musel postavit kostel přímo v rodných Bukovanech. Mladý Josef tehdy babičce slíbil, že kostel jednou postaví. O 56 let slib splnil a v centru Bukovan vybudoval první kapli v téměř osmisetleté historii obce.

Dalším významným projektem je Bukovanský mlýn inspirovaný holandskými větrnými mlýny. Dnes v areálu kolem mlýna najdete mlynářský statek se sklípkem, hotelem a restaurací. Třípatrová budova mlýna ukrývá malou expozici muzea slovácké vesnice 19. století a také galerii pro díla jihomoravských umělců.

V loňském roce se Josef Kouřil zasadil o vybudování pietního místa ve Svatobořicích na Hodonínsku. Muzeum a památník obětem nacistického režimu zde připomínají bývalý internační tábor z let 1914–1949. Jedním z nedávných počinů je i projekt Cesta českých panovníků v Bukovanech. Spočívá ve vysazení aleje 220 sedmiletých lip, do které bude postupně instalováno 79 soch českých panovníků.

Podle Josefa Kouřila by se měl každý úspěšný podnikatel zajímat o společnost a pomáhat. Považuje to dokonce za svou morální povinnost. Na své aktivity je právem hrdý, ale nikdy netoužil po výhradních zásluhách. Svým zapálením pro věc dokáže nadchnout mnoho lidí a stmelovat společnost, a to je pro něj klíčové. Díky skvělým nápadům, obrovskému nadšení a za využití vlastních finančních prostředků zcela nezištně vytváří projekty, které se stávají kulturním bohatstvím celého regionu.

Josef Kouřil, majitel společnosti WIKY spol. s r.o. a držitel titulu Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění 2017

V letošním roce hledáme již třetího držitele Ceny České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění. Tento titul se neustále rozvíjí a je teprve na začátku své tradice. I přesto věříme, že najdeme spoustu zajímavých projektů a osobností, které se zasazují o kulturní obohacení nás všech. Máte-li ve svém okolí podnikatele, který podporuje kulturní a umělecké projekty, nominujte jej do soutěže.


Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Hodnotící kritéria

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Nositel myšlenky 

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.

Odvaha 

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita 

Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje. Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.

Výše podpory vyjádřená finančně 

Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.

Společenský přínos projektu 

Význam pro region, místní komunitu.

Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění

Kouril 3139481d5b7bbda31c61d7a727dd48a57781d1e9cbca94be1ca50dd9bb83c55dJosef KouřilWIKY2017
Waldovi fbca5a35c7a6611d018a4e10e99ab9bed522709acfbe96bb3081d14a52a638fcRadana a Jiří WaldoviWALD press2016