​Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění

Do soutěže o Cenu České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění může být zařazen jakýkoliv účastník soutěže, který podporuje finančně či materiálně projekty, jež jsou součástí kultivace českého veřejného života skrze umění (hudební festivaly, výstavní činnost atp.), ale také projekty zaměřené na veřejný prostor (péče o krajinu, kulturní dědictví, architektura atp). Podpora těchto projektů není předmětem podnikatelské činnosti podnikatele a není realizována za účelem dosažení zisku.

Kategorie identifikuje Českou televizi jako instituci uvědomující si zásadní přínos umění pro společnost. Jako tradičního partnera mnoha kulturních událostí a jako aktivní subjekt na poli kreativního průmyslu a spolutvůrce české kultury.

Hodnotící kritéria

Nad rámec hodnotících kritérií platných pro všechny účastníky soutěže, bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize především na základě níže uvedených speciálních kritérií.

Nositel myšlenky

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci, je klíčovou osobností jeho dlouhodobého trvání.

Odvaha

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita

Podpora kultury a umění není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který daný podnikatel dlouhodobě prosazuje. Poskytuje stabilitu a jistotu vybraným kulturním projektům.

Výše podpory vyjádřená finančně

Výše vynaložené částky s přihlédnutím k hospodářským výsledkům společnosti podnikatele.

Společenský přínos projektu

Význam pro region, místní komunitu.


Čestmír Vančura začal podnikat na počátku 90. let. V roce 1992 ve Zlíně spoluzaložil průmyslovou Kovárnu VIVA, která navazuje na tradici baťovských strojíren. Společnost sídlí v prostorách bývalého Baťova areálu a stále vyrábí v budově původní kovárny. VIVA zaměstnává 500 lidí a konsolidovaným obratem téměř 2 miliardy korun ročně patří mezi významné hráče ve svém oboru.

Od mládí je Čestmír Vančura velkým milovníkem a systematickým podporovatelem historie, kultury a umění. Záleží mu na udržení baťovského odkazu a na rozvoji Zlínska. Pokouší se o citlivou rekonstrukci areálu se zachováním baťovského rázu, v roce 2012 se zasadil o záchranu torza proslulé baťovské zdi, která v minulosti lemovala Baťovy závody. VIVA zbývající úsek zdi odkoupila a zrestaurovala. V jedné z budov kovárny Vančura otevřel galerii výtvarného umění, kde vystavuje především exponáty ze své soukromé sbírky. Umělecké předměty pochází hlavně od autorů spojených se Zlínskem. Vančura osobně podporuje odkaz díla studentů a pedagogů Školy umění ve Zlíně, Nadační fond Kovárny VIVA se věnuje vzdělávání nové generace a zachování kulturního dědictví společnosti i celého regionu.

                           

Vít Kolář, ředitel korporátních vztahů a komunikace České televize, Radana Waldová majitelka společnosti Wald press a držitelka titulu Cena České televize – Podnikatelský přínos kultuře a umění 2016, Čestmír Vančura, majitel společnosti Kovárna VIVA a.s. a držitel titulu Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění 2018

Vančura patří mezi zakladatele společnosti Zlínský zámek o.p.s., která usiluje o revitalizaci historicky nejstarší zlínské budovy. V rámci tohoto projektu v prostorách zámku v roce 2014 vznikla Galerie Václava Chada, která již má na svém kontě přes 30 úspěšných výstav. Díky Vančurovi a dalším členům společnosti zámek a přilehlé prostory během roku ožívají i řadou dalších akcí.

Čestmír Vančura se také věnuje projektům rozvíjejícím zlínskou filmovou tradici. Od roku 2015 je majitelem společnosti pořádající Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Zlín Film Festival a je prezidentem tohoto prestižního podniku. Vančura zároveň zahájil revitalizaci Produkčního domu v areálu Filmových ateliérů. S pomocí kolegů a odborníků zachránil a shromáždil exponáty z historie zlínských ateliérů a vytvořil rozsáhlou expozici Kabinet filmové historie. Je také předsedou správní rady nadačního fondu Filmtalent Zlín, který podporuje začínající tvůrce a řadí se mezi zakladatele neziskového spolku Regionální filmový fond. Cílem projektů spadajících pod tento fond je vrátit zlínský film na výsluní. Spolu s dalšími nadšenci se pak aktivně věnuje otázce budoucnosti zlínského Velkého kina, založeného firmou Baťa v roce 1932.

V neposlední řadě je Vančura prezidentem Zlínského kreativního klastru, který sdružuje subjekty se zájmem o rozvoj města a regionu. Jak sám říká, Zlín mu toho hodně dal a své četné aktivity a projekty vnímá jako možnost se městu a regionu a spoluobčanům odvděčit.                               
Cena České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění

Vancura 7380050b0249c0ff237167c30aa80906ee6dd05c8398e7e213d72c1aa8b3d4b9Čestmír VančuraKovárna VIVA2018
Kouril 3139481d5b7bbda31c61d7a727dd48a57781d1e9cbca94be1ca50dd9bb83c55dJosef KouřilWIKY2017
Waldovi fbca5a35c7a6611d018a4e10e99ab9bed522709acfbe96bb3081d14a52a638fcRadana a Jiří WaldoviWALD press2016