EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Společnost EY ve spolupráci s mezinárodní organizací zaměřenou na podporu sociálních inovátorů Ashoka vyhlásily již jedenácté držitele titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016, který získali Tomáš Masopust a Gabriela Štěpánková z Portus Praha. Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, který jim umožňuje důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními běžný život. Od prvního ročníku v roce 1999 organizace stojí za celostátní benefiční kampaní AKCE CIHLA, která z původně pražské sbírky expandovala do řady měst v celé republice. Pilířem je prodej benefičních cihel přímo v ulicích měst. Dlouholetými patrony AKCE CIHLA jsou herečka Simona Stašová a houslový virtuos Jaroslav Svěcený.Díky penězům ze sbírky vybudoval Portus Praha od počátku svého působení dva objekty chráněného bydlení s celoročním provozem a sociálně-terapeutickou dílnu na Slapech. Lidé s mentálním postižením zde naleznou trvalý domov, potřebné zázemí a nutné speciální služby. Sociálně terapeutická dílna na Slapech zase umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením získávat a rozvíjet pracovní a sociální dovednosti, které zvyšují jejich šance na uplatnění na otevřeném trhu práce i v běžném životě. Formou vzdělávání, nácviků a terapie jsou klienti vedeni k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to vždy s ohledem na jejich individuální schopnosti.

Tomáš Masopust působí v Portusu již přes 12 let. Na začátku měl na starosti fundraisingové aktivity včetně celonárodní sbírky AKCE CIHLA. Postupně ho práce s lidmi a téma začlenění lidí s postižením do běžné společnosti zavedly na pozici odborného ředitele Portusu Praha, ve které působí dodnes. V roce 2008 začal rozvíjet myšlenku pracovního programu, v rámci kterého by lidé s postižením našli smysluplné pracovní uplatnění. V roce 2011 se podařilo zakoupit pozemek v Davli a začít se stavbou sociálního podniku, ve kterém dnes nakládají sýry a utopence pod značkou Dobroty s příběhem. Aktuálně připravují cca 500 špekáčků a 1 000 hermelínů za týden. Výrobky je možné si objednat i přes e-shop či zakoupit přímo v Davli v jejich rychlém občerstvení. Mají ale ještě smělejší plány, chtějí rozšířit výrobu na dvě směny a dodávat i do hotelů a velkých firem. Jejich motto „Hlavní je být dobře naložený“ vyjadřuje jejich poslání. Chtějí mít dobře naložené výrobky dobře naloženými zaměstnanci pro dobře naložené milovníky těchto pochoutek.

Gabriela Štěpánková působí jako vedoucí sociálního podniku Dobroty s příběhem. S Portusem spolupracuje od roku 2004, kdy zajišťovala PR podporu AKCE CIHLA. Od roku 2015 se začala naplno věnovat marketingu a vedení podniku Dobroty s příběhem. Zaměstnanci dílny měli totiž ideální koncepci, ale chyběla jim zkušenost s podnikáním, obchodem a marketingem. Navíc se díky Simoně Stašové podařilo vydat i kuchařku s více než šedesáti recepty známých českých osobností, jejíž výtěžek jde na nová pracovní místa pro lidi s mentálním postižením.

Od roku 2010 pořádá Portus Praha i benefiční divadelní představení a koncerty nebo hudebně divadelní festival CIHLAFEST, kde se mohou návštěvníci pobavit a zároveň nahlédnout do života lidí s mentálním postižením. V Portusu organizují také vzdělávací kurzy určené pro pracovníky v sociálních službách či průběžnou kampaň za práva lidí s mentálním postižením zahrnující vzdělávací a osvětovou činnost, filmy, konference apod. 


Letos byla taktéž udělena Cena poroty za celoživotní přínos v oblasti společenské prospěšnosti Haně Malinové, ředitelce a zakladatelce organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

PhDr. Hana Malinová, CSc., založila organizaci ROZKOŠ bez RIZIKA neboli také R-R v roce 1992 se dvěma sexuálními pracovnicemi. Vznikla tak první organizace tohoto druhu v celém postkomunistickém bloku. Jejím posláním je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace. ROZKOŠ bez RIZIKA ročně osloví 4 000 klientek a provede kolem 3 000 testů na HIV a více než 2 800 testů na syfilis. A to jsou jen přímí klienti, resp. klientky jejich služeb. Každá z nich má v průměru 10–15 zákazníků týdně. Takže nepřímo ROZKOŠ bez RIZIKA ovlivňuje skoro milion osob v České republice. Podle slov Hany Malinové jsou nejčastějšími zákazníky sexuálních pracovnic adrenalinoví hoši, kteří 27 % sexuálních pracovnic násilím přinutí k nechráněnému sexu. Z velké části (85 %) jsou ženatí nebo mají stálou partnerku. R-R nabízí i testování veřejnosti. Ročně využije jejich nabídky testování na HIV 500–600 osob.

Hana Malinová zpočátku sama a posléze s dalšími kolegyněmi chodila po pražských ulicích a brněnských hotelech a barech a rozdávala kondomy, poučovala a předávala sexuálním pracovnicím informační brožurky. R-R se postupně rozrůstala: v současnosti má tři střediska v Praze, Brně a Českých Budějovicích, působí ve 12 krajích ČR a má kolem 40 zaměstnanců. Projekt mobilní ambulance R-R je v prevenci HIV velmi úspěšný, a proto jej Hana Malinová předala i na Ukrajinu a do Zimbabwe, kde je nejnižší předpokládaná délka života žen na celém světě – 32,5 let. Její know-how převzali i sociální pracovníci v dalších zemích.

Jak Hana Malinová říká, R-R nepatří do kategorie líbivých projektů a přesvědčit potenciální dárce, že jde o službu pro společnost, není jednoduché. Obracejí se proto hlavně na státní organizace. Mají také smlouvy s některými zdravotními pojišťovnami. Mrzí ji, že organizace často čelí nepochopení významu své práce ze strany odborné veřejnosti.

Od roku 1995 patří Hana Malinová mezi sociální inovátory globální organizace Ashoka. Tato organizace v osmdesáti zemích světa vyhledává a podporuje vůdčí osobnosti z různých sfér společenského života, které jedinečným a systémovým způsobem řeší nejpalčivější problémy současnosti. Úsilím Hany Malinové se i v České republice daří lépe vysvětlovat, že předcházet nežádoucím jevům je mnohem levnější a celkově efektivnější, než je následně potírat a řešit.

Nestará se však jen o tělesné zdraví žen poskytujících placené sexuální služby, ale snaží se jim spolu s týmem pracovnic pomáhat při řešení osobních, rodinných a pracovních problémů. Díky finančním prostředkům od Ashoky mohla také založit klientkami velmi oblíbený divadelní soubor Rozkoš. 1. dubna 2017 oslaví organizace R-R čtvrtstoletí své úspěšné existence.

Hana Malinová je rovněž socioložkou. Vedle přímé terénní práce, které se věnuje doposud, je autorkou či spoluautorkou řady publikací a odborných článků. Realizovala také výzkumy věnované životním etapám sexuálních pracovnic či násilí uplatňovanému vůči nim a zkoumala jejich názory na navrhovanou právní úpravu prostituce v České republice.Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku) uděluje EY v České republice od roku 2006. Přihlásit se mohou podnikatelé, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. 

Podnikání společensky prospěšných podnikatelů je o zavádění praktických, inovativních přístupů zaměřených na podstatné záležitosti, které často zůstávají na okraji zájmu společnosti. Toto podnikání není synonymem pro charitu nebo filantropii a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k čistě charitativní či státní politice v dané oblasti. Vítěze vybírá odborná porota složená především z bývalých vítězů soutěže.

Kvalifikační kritéria

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba, která je:

 • společensky prospěšný podnikatel nebo
 • zakladatel ziskové nebo neziskové organizace nebo
 • vlastník (spoluvlastník) obchodní společnosti,

a současně:

 • společnost/organizaci aktivně vede a řídí
 • podnikatel a jeho společnost/organizace musí vykázat životaschopnost implementované společensky prospěšné myšlenky a podnikání
 • podnikání/činnost organizace k 31. 12. 2015 trvala nejméně 2 roky

Pozn.: Soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku se nemohou zúčastnit státní zaměstnanci a pracovníci organizací veřejného sektoru, zprostředkujících organizací či nadací, které se snaží vytvořit sociální hodnotu prostřednictvím poskytování finanční a technické podpory komunitám.

Harmonogram soutěže

Výběr vítěze této kategorie probíhá ve třech kolech.

Uzávěrka přihlášek pro první kolo je 21. října 2016

Online přihlášku do prvního kola soutěže naleznete v sekci Přihláška.

Přihlášky za všechny soutěžící předá organizátor soutěže odborné porotě bezprostředně po uzávěrce přihlášek k vyhodnocení. Odborná porota v průběhu listopadu vybere dle hodnotících kritérií nejlepších maximálně osm podnikatelů (semifinalistů), kteří postoupí do druhého kola soutěže.

21. listopad 2016 – 9. prosinec 2016 – druhé kolo

Semifinalisté jsou zástupcem EY vyzváni k poskytnutí doplňujících informací a vyplnění podrobnějších semifinálových podkladů. Odborná porota zaslané dokumenty prostuduje a začátkem ledna 2017 vybere maximálně čtyři finalisty soutěže.

Leden 2017: Osobní setkání finalistů a poroty – návštěva finalistů a výběr vítěze

O postupu do finále a termínu osobní návštěvy informuje finalisty zástupce EY začátkem ledna 2017. Odborná porota v druhé polovině ledna osobně navštíví finalisty v místě jejich podnikání a položí jim další otázky. O vítězi soutěže pak porota rozhodne na svém zasedání.

28. února 2017: Slavnostní vyhlášení vítěze

Vítěz kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku je vyhlášen během slavnostního galavečera EY Podnikatel roku, na kterém se kromě soutěžících podnikatelů sejdou i zástupci ekonomické veřejnosti a médií. Galavečer se již tradičně koná v Paláci Žofín v Praze.

Hodnoticí kritéria

 • Podnikatelský duch: Kandidát klade na sebe i na svou organizaci vysoké nároky. Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky, je vytrvalý a umí se poučit ze svých zkušeností.
 • Inovativnost: Kandidát implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.
 • Udržitelnost a aplikovatelnost: Iniciativa kandidáta překročila svůj původní záměr a úspěšně se zavedla v dalších prostředích, ať už v ČR nebo v zahraničí, a to buď přispěním podnikatele samotného anebo někým, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky.
 • Financování:Organizace kandidáta musí dosáhnout určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.
 • Přímý pozitivní společenský vliv: Kandidát založil, rozvíjí a dál realizuje svou společensky prospěšnou podnikatelskou myšlenku přímo nebo spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován.
 • Vzor: Kandidáta je možno považovat za vzor pro budoucí společensky prospěšné podnikatele a širokou veřejnost. Reference musí potvrdit bezúhonnost kandidáta.

EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Stepankova masopust 9727d0c319f5e4b467616eb7ed8465783dd92ebc25274e7793844b1265bd698eTomáš Masopust a Gabriela ŠtěpánkováPortus Praha2016
Kralovcova fe915e031a7b9909d11e3eeb45fbf53a669b4806ed601bbe2e83e3a600a67286Markéta KrálovcováNadační fond Klíček2015
Jureckova a79e382db340911c426f0dc6dc86985f6ec9630f5b7198c444e5c097670f0da0Tereza JurečkováPragulic2014
Skolnik f8b1b2845126b8bb69930bb8a854ff3f41c8a1cdfbcf057fb86d45b2c14994dbJan ŠkolníkAGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA2013
Schonfeld 67a7befeb555366350fb0c02fdcd11864297088ffb083dd3e4e40b6b5abad7c8Robert SchönfeldInternational SCHOOL OF MUSIC AND FINE ARTS2012
Czudkova 0907ac46e67cb00357c633bcffa211fb77aaa67e4062da4fd016ac18ed3cdaefDolores CzudkováERGON – CHRÁNĚNÁ DÍLNA2011
Krizek d4759dc3fde606283d4598d9a89d856a9264dcbd7bcbbeca7d418041d97ec0ddPavel KřížekOchrana fauny ČR2010
Smrckova c3d281f0ff32731c06de547a5c1897deccecfcb1f0ca1cdc57d9a9d10362df30Emilie SmrčkováPOD KŘÍDLY2009
Kabatova new 9781210caa45bfcaa07888a34843aef7dbdfa097aaa19c0fcafb02ea278762f3Drahoslava KabátováLETOHRÁDEK VENDULA2008
Balaz b6b8c3919c0f32d12337d3d0d72d385609ebc499044db5022448eb29a87c3043Josef BalážLIGA BRUNTÁL2007
Sedlacek2 71affe0e3479b4711c2ae27d1b86a88071da1caf4b73db42b83be09634dc07d4Vojtěch SedláčekAGENTURA PRO VÁS2006