EY Podnikatel roku 2017 Kraje Vysočina dne 7. února 2018 v Jihlavě