EY Podnikatel roku 2019 Kraje Vysočina dne 7. února 2020 v Jihlavě