Harmonogram

Uzávěrka přihlášek

Do 21. října 2018 přijímáme nominace a přihlášky do soutěže. Podnikatel, který je do soutěže nominován jinou osobou a nominaci přijímá, musí v tomto termínu vyplnit a zaslat přihlášku do soutěže.

21. října 2018

Informace o podnikateli a podnikání

Přihlášené podnikatele kontaktují zástupci EY kvůli vyplnění detailního dotazníku, který slouží jako podklad pro rozhodování porot. (Neplatí pro Cenu České televize a EY Společensky prospěšnou kategorii). Většinu přihlášených navštíví zástupci EY v místě jejich podnikání. Není-li to možné, probíhá vyplnění dotazníku korespondenční formou.

září - listopad 2018

Zasedání porot

Porota složená především z předchozích vítězů soutěže vybere dle mezinárodně platných kritérií regionální vítěze, finalisty, začínajícího podnikatele roku a držitele titulu EY Podnikatel roku České republiky. Technologická porota vybírá vítěze kategorie EY Technologický podnikatel roku. Speciální porota rozhodne o vítězi Ceny České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění.

leden - únor 2019

Vyhlášení regionálních vítězů

V závislosti na počtu přijatých přihlášek se uskuteční slavnostní regionální vyhlášení nejlepších podnikatelů v krajích.

leden - únor 2019

Slavnostní vyhlášení vítězů

Nejlepších 40 účastníků soutěže jsou hosty slavnostního galavečera, který se tradičně koná v Praze na Žofíně. Zde jsou za přítomnosti zástupců ekonomické veřejnosti, účastníků soutěže EY Podnikatel roku z předcházejících ročníků a médií předána udělená ocenění soutěže.

5. března 2019

Světové finále soutěže v Monte Carlu

Národní vítěz automaticky získává právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte Carlu.

5. - 9. června 2019