Znak cena 3bab67467ba2e3e9a9f9c098766430e7361c6f586ff210b1216b1f4c3c087f15

Nominace do 19. ročníku soutěže

Nominujte podnikatele, kterého si vážíte.

Informace o nominovaném podnikateli

Informace o Vás

Jak jste se o možnosti nominovat do soutěže dozvěděl/a?